Project Europees Sociaal Fonds

esf fonds

Project Europees Sociaal Fonds

Bij Autobedrijf Wiegerinck in Hengelo is Duurzame Inzetbaarheid van de medewerkers een continu aandachtspunt. Met behulp van het Europees Sociaal Fonds wordt tijd en geld vrijgemaakt om de medewerkers steeds fit en flexibel – zowel fysiek als mentaal – te houden voor vandaag en voor de snel veranderende toekomst. In 2019 is er daarom onder andere het project Body, Brain, Biotoop, Behavior – op z’n Twents lief, harses, wo’j bunt, hoe’j doat.
Project Europees Sociaal Fonds bart wiegerinck

Doelstelling:
De Wiegerinck-medewerkers lang productief en betrokken houden, zodat ze hun werk nu en in de toekomst kunnen uitoefenen binnen of buiten de huidige organisatie, in hun huidige functie of in een andere functie.

Relevantie:
In de automotive wereld van Wiegerinck vraagt de vernieuwing en verandering in techniek – met name elektronica – om leerbereidheid en geestelijke flexibiliteit als voorwaarde voor continuïteit van het bedrijf. Daar moet de organisatie op inspelen, om zo haar oudere medewerkers up-to-date te houden en tegelijkertijd een leerklimaat te bieden voor de jonge (leerling) medewerkers.
Onderwerpen zijn:

• Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
• Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
• Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap.