Wiegerinck Oldenzaal BV is eind 2014 gestart met het project "Duurzame inzetbaarheid"

Wiegerinck is een zeer sociaal bedrijf, met grote wederzijdse (werkgever-werknemers)- en maatschappelijke betrokkenheid. Ondanks het huidige economische klimaat wil het bedrijf graag investeren in onderzoek naar de mogelijkheden met betrekking tot het flexibel maken van haar medewerkers, waardoor ze breder en langer inzetbaar zijn.

Door te onderzoeken of en welke ruimte er is en deze dan planmatig te benutten, gaan we met elkaar voor een goede en gezonde manier van werken tot het pensioen, dus duurzame inzetbaarheid met een duurzaam resultaat.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds

SociaalFonds